Đồ kỷ niệm – ‘Tao Yêu Google’

⌈ Đồ kỷ niệm – ‘Tao Yêu Google’ ⌋

Ngại làm người nổi tiếng


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P