Đau rồi tự khắc sẽ buông!

⌈ Đau rồi tự khắc sẽ buông! ⌋

Một cô nàng lên núi gặp nhà sư

Thiền sư

Cô nói:

   – Thưa thầy, con muốn buông bỏ vài thứ mà không thể.

   Nhà sư đưa cho cô ta cầm 1 cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước đầy tràn ra cả tay cô ta, bị bỏng, cô ta thả ngay cốc nước.

Nhà sư từ tốn:

   – Đau rồi tự khắc sẽ buông!


Copyright © 2012 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P