Tôn giáo nào nhiều tín đồ nhất trên thế giới ?

⌈ Tôn giáo nào nhiều tín đồ nhất trên thế giới ? ⌋

Mobile fun alo

   Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau và các tín đồ đều có cách cầu nguyện cũng khác nhau:

   – Phật giáo: A di đà phật!
   – Thiên Chúa giáo: A men
   – Hồi giáo: A la!

   Nhưng tôn giáo có số lượng đông nhất, đông hơn tất cả các tôn giáo kia cộng lại. Đặc biệt có số lần cầu nguyện lớn nhất trong ngày, đó là:

   – Mobile giáo: A lô!

((:


Copyright © 2011 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P