Phân chia giai cấp là gì ?

⌈ Phân chia giai cấp là gì ? ⌋

Mặt cười

Con hỏi bố:

   – Bố ơi, phân chia giai cấp là gì hả bố?

Bố trả lời:

   – Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động.

Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố… đang “làm việc cật lực”

Sáng hôm sau, bố hỏi:

   – Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu không?

Con trả lời:

   – Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, tương lai thì ngập trong c** còn nhân dân thì bất lực.


Copyright © 2011 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P