Braaains – Tìm ally

⌈ Braaains – Tìm ally ⌋

Braaains (Vip-Pro)

Add mình làm bạn Facebook tự động làm ally trong game thôi …
Get Braaains: http://apps.facebook.com/getbraaains/
Faceebook: http://www.facebook.com/?sk=events#!/profile.php?id=100001185229211


Copyright © 2010 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P