Braaains – Tìm ally

⌈ Braaains – Tìm ally ⌋


Add mình làm bạn Facebook tự động làm ally trong game thôi …
Get Braaains: http://apps.facebook.com/getbraaains/
Faceebook: http://www.facebook.com/?sk=events#!/profile.php?id=100001185229211


Copyright © 2010 – 2021 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

   Bạn có Thắc Mắc hoặc Ý Kiến gì muốn đóng góp xin để lại Góp Ý của bạn ở mục Bình Luận bên dưới... ◔_◔ mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất Có Thể ...

1 Góp ý

Đỗ Huy Tưởng Gửi lúc: 10:53 AM - October 10, 2021

Kỷ niệm thôi… game này giờ đóng cửa… hồi đó vô lab trường cày lvl đã rồi về lại cày tiếp…

Góp Ý ?