Mã ăn gian trong Warcraft III

⌈ Mã ăn gian trong Warcraft III ⌋

Warcraft III

TenthLevelTaurenChieftain
   – Phát 1 bài nhạc đặc biệt
      (WarCraft III: The Frozen Throne ONLY)

WarpTen
   – Xây nhanh

IocainePowder
   – Xác chết biết mất nhanh

WhosYourDaddy
   – Bất tử

KeyserSoze [X]
   – Cho vàng với X là số vàng bạn muốn có

LeafitToMe [X]
   – Cho gỗ với X là số gỗ bạn muốn có

GreedIsGood [X]
   – Cho vàng và gỗ với X là số bạn muốn

PointBreak
   – Bỏ giới hạn không cần xây nhà farm

ThereIsNoSpoon
   – Không giới hạn mana cho tướng

StrengthAndHonor
   – No defeat

Motherland [race] [level]
   – Nhảy màn

SomebodySetUpUsTheBomb
   – Thua ngay lập tức

AllYourBaseAreBelongToUs
   – Thắng ngay lập tức

WhoIsJohnGalt
   – Mở khóa nâng cấp

SharpAndShiny
   – Nâng cấp miễn phí

IseeDeadPeople
   – Bỏ sương mù

Synergy
   – Bỏ yêu cầu có thể mua hoặc nâng cấp bất cứ gì

RiseAndShine
   – Chỉnh thời gian thành bình minh
LightsOut
   – Chỉnh thời gian thành hoàng hôn

DayLightSavings [time]
   – Nếu màn chơi yêu cầu mốc thời gian đặc biết thì chỉnh đến thời gian đó, còn không thì ngưng đọng thời gian.


Copyright © 2010 – 2022 by Đỗ Huy Tưởng.
All rights reserved.


Đỗ Huy Tưởng

* Nếu có bản án khắc nghiệt nhất dành cho anh :'( vì cái tội dám <3 em anh xin lãnh án tù chung thân bên em suốt đời :P