Danh sách các website hỗ trợ học ESL

0


 
   Here are some websites you can try at home. They are really great way to help you practice your English and they are free.


01. - http://www.esl-lab.com

02. - http://www.manythings.org

03. - http://www.englishpage.com

04.  -http://www.esl.about.com

05. - http://www.eslgold.com

06. - http://www.eslcafe.com

07. - http://www.elcivics.com

08. - http://www.eslhome.net

09. - http://www.englishclub.com

10. - http://www.americaslibrary.gov

11. - http://www.apples4theteacher.com

12. - http://www.whitehouse.gov

13. - http://www.english-at-home.com

14. - http://www.freetypinggame.net or http://www.powertyping.com (typing lessons)

15. - http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/usaquiz.html

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

   * Xin vui lòng sử dụng Tiếng Việt "có dấu" nhằm hạn chế những hiểu lầm không đáng có khi để lại Nhận Xét của bạn. Tham khảo thêm †Quy Định Bình Luận -> [ Chi Tiết ]

Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Đồng Ý !) #days=(15)

   Blog mình sử dụng 'Cookies' giúp nâng cao trải nghiệm cho khách truy cập. Nếu bạn vẫn chọn tiếp tục truy cập, bạn mặc nhiên chấp nhận các điều khoản hiện có trong †Quy Định Riêng Tư. -> [ Chi Tiết ]
Accept !
Top